Games

Game Player Opponent Reviewer Updated
KGS: lunaslave [10k] - siguy [8k] lunaslave (10k) siguy (8k) spiritburd (2d) 2016-05-06
Well a tough lose Luckymedie. (2d) idk (2d) YoungPro (5d) 2016-05-06
Trying to grow caspen (19k) troy.regan.smith (19k) Buddy514 (3k) 2016-05-03
OGS: kiwigrandpa (19k) - caspen(19k) caspen (19k) kiwigrandpa (19k) HappyFeet (4k) 2016-04-30
14k game review #3 (OGS) pcesar22 (14k) Syndrina (12k) rpablo007 (7k) 2016-04-27
My second game Kurtz (18k) Teteruga (17k) HappyFeet (4k) 2016-04-26
OGS: randgen (13k) - nullx002(18k) nullx002 (18k) randgen (13k) ACYK2 (10k) 2016-04-25
File 8 stones stronger ACYK2 (9k) sigounet (1k) Oel (2k) 2016-04-25
File 14k player review pcesar22 (14k) DoctorLOL (12k) Oel (2k) 2016-04-23
OGS: prasetiyo132 (11k) - pcesar22(13k) pcesar22 (13k) prasetiyo132 (11k) ACYK2 (10k) 2016-04-08
My first game Kurtz (18k) Teteruga (17k) ACYK2 (10k) 2016-04-07
14k game review #2 (OGS) pcesar22 (14k) gokeithgo (11k) bcas1984 (6k) 2016-04-06
KGS: readdyeddy [27k?] - HelloBot [-] readdyeddy HelloBot rpablo007 (7k) 2016-04-06
against a 2 dan jose (10k) opponent (2d) djllap (3k) 2016-04-05
crushed ACYK2 (10k) tomek.grining (2k) Oel (2k) 2016-04-02
Mistakes Galore KanziApple (6k) kn55 (6k) Oel (2k) 2016-04-01
half point ACYK2 (10k) yutakkenta (5k) Oel (2k) 2016-03-24
OGS: jon.jengo (10k) - pcesar22(14k) pcesar22 (14k) jon.jengo (10k) Oel (2k) 2016-03-24
OGS: rong (4k) - marshalization(13k) marshalization (13k) rong (4k) tpmeli (8k) 2016-03-13
OGS: acke (5k) - ThomasMeli(10k) ThomasMeli (9k) acke (5k) Oel (2k) 2016-03-13

Pages